Shradhha / श्राद्ध

NOTE (नोट):

1. तलको सामाग्रीहरु हाम्रो पूजामन्डुको विद्वान गुरु र पण्डित को बमोजिम तपाईंको कार्जे सजिलै पुर्णहुने हिसाबमा राखिएको छ , त्यसैले सामाग्री खरीद गर्दा निश्चिंत भएर आफूलाई चाहिएको जति सामाग्री खरीद गर्नुहोला ।

2. सामान खरिद गर्दा गुरु वा पण्डितको साहायता अथवा कुनै प्रकारको लिस्ट लिएर खरीद गर्नु भए पनि हुन्छ ।

3. सामाग्री छनोटगर्दा सङ्ख्या बडाउन “(+)” ,कम गर्नु परे मा “(-)”, र नचाहिए म अंक “0” मै छोड्नुहोस ।

4. यहाँ भएका केहि सामाग्रीहरु यस्तो पनि छन जुन तपाईंको घरमै पनि हुनसक्छ – घरमैभएका सामाग्रीहरु खरीद गर्न अनिवार्य छैन , आफुलाई चहिएको सामाग्री मात्र रोजेर खरीद गर्नु होस ।

5. पूजामान्डुले आफुलाई चहिएको मात्रा(Quantity) , गुण(Quality) , आकार(Size) र तौल(weight) आदी ( सामान अनुसार) सजिलै छनोट गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ ।

Puja Items :

1. Every item is set as default as per your requirement for this ocassion in the guidance of well knowned Guru's.
(तलको सामाग्रीहरु हाम्रो पूजामन्डुको विद्वान गुरु र पण्डित को बमोजिम तपाईंको कार्जे सजिलै पुर्णहुने हिसाबमा राखिएको छ)

2. You can select and choose every item as much you want.
(तपाईँले आफूले चाहेको जति सामाग्रीहरुमात्रै पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। )

3. If you find any product that you already have or is Unwanted you can simply decrease the following item to "0" and for increasing and decreasing the number of item you can go through "+" and "-" respectively..
(घरमैभएका वा हाल आवस्यक नभएका सामाग्रीहरु खरीद गर्न अनिवार्य छैन | सामाग्री छनोटगर्दा सङ्ख्या बडाउन “(+)” ,कम गर्नु परे मा “(-)”, र नचाहिए म अंक “0” मै छोड्नुहोस )

4. You also can follow the list given by 'Guru' or 'Pandit' while shopping with us.
(सामान खरिद गर्दा गुरु वा पण्डितको साहायता अथवा कुनै प्रकारको लिस्ट लिएर खरीद गर्नु भए पनि हुन्छ)
Lets go for SHOPPING!!!!

Damaru Kesari / डमरू केसरी

25.00 each

Dry Coconut (Sukhha Nariwal) / सुखा नरिवल

Janai / जनै

per pcs

Supari / सुपारी

per pcs

Kacho Dhaago / काँचो धागो

15.00 each

Tapari/टपरी

8.00 each

Duna / दूना

3.00 each

Kusha / कुश (१ मुठा)

15.00 each

Gangajal / गङ्गाजल

50.00 each

Pure Honey / शुद्ध मह

Cow Pure Ghee / गाईको शुद्ध घ्यु

Barley / जाै

Rice(Jeera Masino) / चामल (जीरा मसिनो)

Besar / बेसार

सिदाको लागी

Sakhar / सखर

Salt (Aayo Noon) / आयो नुन

सिदाको लागी

20.00 each

Gahat ko Daal / गहत

सिदाको लागी

Mung Ko Daal / मुङ्ग्को दाल

सिदाको लागी

Maas Ko Daal / मासको दाल

सिदाको लागी

Matchbox / सलाई

5.00 each

Sesame Oil / तीलको तेल

Kaateko Batti / कातेको बत्ती

Kapoor(Camphor) / कपूर

Shrikhanda Chandan (Powder) / शृखण्ड चन्दन धुलो

Handmade Incense / बाटेको धूप - 10 pcs

100.00 each

lia Agarbatti

Seto Dhaja Kapada (Tearable) / सेतो धजा कपडा (च्यात्चुते)

Seto Dhoti / सेतो धोती

350.00 each

Rumal (Tauliya) / रुमाल (तौलिया)

250.00 each

Kash Ko Kachaura / काँस को कचौरा

80.00 each

Taama Ko Diyo / तामा को दियो

450.00 each

Panchapatro Set / पन्चपात्रो सेट

200.00 each

Karuwa / करुवा

घरमा छैन भने यहाँ बाट लिनुहोस ।

Sankha / शंख

घरमा छैन भने यहाँ बाट लिनुहोस ।

Charesh Ko Thaal (Bronze) / चरेसको थाल

घरमा छैन भने यहाँ बाट लिनुहोस ।

Aarghapatra / अर्ध्यपात्र

घरमा छैन भने यहाँ बाट लिनुहोस ।

Karmapatro / कर्मपात्रो

घरमा छैन भने यहाँ बाट लिनुहोस ।

Kash(Brass) ko Amkhara / काश को अम्खरा

"तर्पण दिनकोलागी"
घरमा छैन भने यहाँ बाट लिनुहोस ।

Kasaudi / कसौँडी

"पिण्ड पकाउने भाडो"
घरमा छैन भने यहाँ बाट लिनुहोस ।

Before Adding To Cart:

Thank You for Shopping with us!!!

  1. Check every item thoroughly. 
  2. Make sure that every selected item is per your wish.
  3. If you cannot find your required item in the list or if you face any kind of problem then PUJAMANDU is always available for your support.
  4. If you find any type of inconvenience while Shopping from this list please do mention us.
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shradhha / श्राद्ध”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

Shopping cart
Call Now Button

Sign in